SLIM Opties

Algemeen

SLIM is een AVG-compliant cloud applicatie voor onderzoekers die moeten werken met herleidbare privacygevoelige persoonsgegevens.

Onderzoeksgegevens en patiëntdata worden niet opgeslagen in SLIM.

Met SLIM scheidt je deze data van de direct identificerende persoonsgegevens.

 

Zo ben je als onderzoeker al meteen een stap verder om zelf AVG-compliant te werken.

Workflow

De Workflow definieert welke stappen je als onderzoeker of onderzoeksteam doorloopt in het proces van werving tot inclusie en dataverzameling.

In SLIM bestaat elke stap uit een taak. Een workflow is opgebouwd uit een serie taken.  Het taakoverzicht geeft precies aan wat je vandaag moet doen.

Je kunt een taak gebruiken om automatisch brieven te genereren of emails te versturen. Of om een deelnemer uit te nodigen vragenlijsten in te vullen. Hiervoor wordt de Communicatie optie gebruikt.

 
Communicatie

Wil je automatische brieven genereren en aan deelnemers sturen, maar met het logo en de contactgegevens van elke site? Dat kan met Communicatie. Hetzelfde geldt overigens voor emails, al dan niet met bijlagen.

Communicaties zijn verregaand te automatiseren. Dit kan je veel tijd besparen.

Bovendien voorkom je met Communicaties dat je fouten maakt waardoor de kwaliteit omhoog gaat!

 
Informed Consent

SLIM bevat een speciale omgeving voor het vastleggen van het Informed Consent.

Het consent kan worden gebruikt om andere processen aan te sturen: bijvoorbeeld om te voorkomen dat ten onrechte vragenlijsten aangeboden worden.

In een hiërarchische studieopzet kan SLIM zowel een Broad Consent als Specific Consent aanbieden.

 
Hiërarchie:
hoofd- en substudies

Met SLIM kan je heel makkelijk een register opbouwen van potentiële onderzoeksdeelnemers. Die wijs je vervolgens toe aan onderliggende substudies.

Wijzigen van bijvoorbeeld NAW-gegevens gebeurt op hoofdstudie niveau. Daardoor heeft elke substudie altijd de laatste gegevens ter beschikking van de deelnemers. Of deze nu in 1 of in 10 substudies zit.

Elke substudie heeft zijn eigen Workflow, Communicatie en Informed Consent.

Instanties

Onder instanties verstaan wij bijvoorbeeld de huisarts of de leraar op de school van de onderzoeksdeelnemer.

 

Je kunt meerdere typen instanties per studie gebruiken.

SLIM ondersteunt ook de communicatie met deze instanties.

Instanties zijn echter géén onderzoeksdeelnemer!

Relaties

SLIM kan relaties tussen deelnemers vastleggen en deze vervolgens gebruiken in de Workflow, Communicatie en Informed Consent.

Bij studies met deelnemers onder de 16 jaar is meestal een vertegenwoordiger verplicht (WMO art 6, lid 1, onder d).

SLIM zorgt ervoor dat ook deze relatie wordt aangelegd.

 

Zo garandeer je dat de ouders altijd geïnformeerd zijn zolang dat volgens de wet moet!

Randomisatie

In SLIM kunnen deelnemers toegewezen worden aan onderzoeksarmen. Deze armen zijn dan weer bruikbaar in de Workflow.

De toewijzing tot een arm kan gerandomiseerd gedaan worden. Standaard biedt SLIM een simpele randomisatie aan.

Indien gewenst kan SLIM ook integreren met een complexe randomisatiemodule. Hierin zijn bijvoorbeeld blokrandomisatie, stratificatie en minimisatie mogelijk.

Integraties

SLIM bevat zelf geen onderzoeksdata. Maar het kan wel integreren met systemen die de onderzoeksdata verzamelen. 

Wil je bijvoorbeeld vragenlijsten laten invullen in Castor? Wij sturen het subjectnummer door naar Castor waarna de vragenlijsten klaar staan.

Hetzelfde, en nog meer, is mogelijk met het EDC systeem Research Online.

Ook bieden wij een integratie met de EDC omgeving van CentERdata (Profiel) aan.

Andere integratie nodig? Neem dan contact met ons op.

 © 2020, P2Research. All Rights Reserved